ฟ้องร้องดำเนินคดี,ต่อสู้คดี

  ฟ้องร้องดำเนินคดี 

  ต่อสู้คดีแพ่ง  

  คดีอาญาในศาลชั้นต้น  

  ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา