รับจดทะเบียน หจก/บริษัท

                                                                       

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุน การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก บริการรวดเร็ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา เราให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมากต่อปี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษา

การบริการของเรา

 • รับจดทะเบียนบริษัทและห้ามหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่,กรรมการ, วัตถุประสงค์,รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน, ลดทุน
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง : จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ จดเปลี่ยนชื่อ จดกรรมการ เข้า-ออก เพิ่มทุน
 • บริการด้านงานทะเบียนอื่นๆ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ชื่อ ที่จะใช้จัดตั้ง ต้องทำการจองชื่อก่อน โดยใช้ข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน ของคนที่จะมีอำนาจลงนาม มาให้ทางเราเพื่อทำการจองชื่อว่ามีซ้ำหรือไม่
 • บริษัท ใช้บุคคล ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ถ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สำเนาบัตรประชาชนไม่หมดอายุ
 • สำเนาหน้าแรกทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นที่ตั้ง
 • ทุนจดทะเบียนจะเริ่มต้นที่เท่าไร
 • สัดส่วนของหุ้นในบริษัท จะแบ่งสัดส่วนหุ้นใครถือได้เท่าไรบ้าง
 • กรรมการจะมีกี่คน อำนาจของกรรมการจะกำหนดว่าอย่างไร
 • มีข้อบังคับของบริษัทหรือไม่
 • หลังจากจองชื่อแล้ว ก่อนทำตรายาง ให้ทางเราดูแบบก่อนว่าใช้จดทะเบียนได้หรือไม่
 • เมื่อทางเราได้รับข้อมูลเรียบร้อย มีการส่งเอกสารให้เซ็นชื่อและประทับตรา ภายใน 1 วันเสร็จ

          เราจะบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ท่านอย่างจริงใจ ซื่อตรง รับทำบัญชีธุรกิจเปิดใหม่และธุรกิจที่เปิดมานานแล้ว ทำบัญชีกับเรา หมดปัญหาเรื่องภาษี 100% เพราะเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ท่านมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่า หากท่านเลือกใช้บริการกับเรา รับประกันคุณภาพงาน

 

ขอบเขตด้านงานจดทะเบียนและอื่น ๆ

 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
 • บริการรับส่งเอกสาร
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั้งหมด

 

รายการอัตราค่าบริการ
จดทะเบียนบริษัทฯ รวมค่าธรรมเนียม10,000
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม3,000
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รวมค่าธรรมเนียม4,500
จดทะเบียนพาณิชย์ รวมค่าธรรมเนียม2,000
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์2,000
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด3,000
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น1,500
จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่มีรายได้)15,000
จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มีรายได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง)35,000
จดทะเบียนเลิกพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล2,000
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางอินเตอร์เน็ต1,000
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดที่กรมสรรพากร2,000
ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลง2,000
ค่าจดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม2,000
ค่าขอหนังสือรับรอง1,000