รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

วางแผนภาษี

วางแผนภาษี

รับจดทะเบียน หจก/บริษัท

รับจดทะเบียน หจก/บริษัท

 สำนักงานศุชญาการบัญชี

สำนักงานศุชญาการบัญชี

เป็นสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการทางด้านบัญชีและกฎหมาย แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จัดตั้งในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด โดยทีมนักบัญชีและนักกฎหมายที่มีคุณภาพ ความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและกฎหมาย ในการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การวางแผนภาษี การจดเครื่องหมายการค้า ลิทธิสิทธิ์ สิทธิบัตร การ ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) การร่างสัญญา เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

บริการอื่นๆ

ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) การร่างสัญญา เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
Visa / Work Permit
ด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานศุชญาการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการทางด้านบัญชีและกฎหมาย แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จัดตั้งในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด โดยทีมนักบัญชีและนักกฎหมายที่มีคุณภาพ ความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านบัญชีและกฎหมาย ในการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี การวางแผนภาษี การจดเครื่องหมายการค้า ลิทธิสิทธิ์ สิทธิบัตร การ ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) การร่างสัญญา เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา